Μπορεί να ήταν προγραμματισμένο!Ίσως να ήταν τυχαίο!

Μακάρι η αποκατάσταση να έγινε «γιατί αλλάξαμε» (τίτλος του προηγούμενου σχετικού άρθρου) και σήμερα Μ .Σάββατο ο χώρος να είναι καλύτερος από την αρχική του μορφή. Μακάρι…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστεύω ότι, όταν υπάρχει η βούληση, πολλά μπορούν να γίνουν!

Όταν υπάρχουν, έστω και λίγες, «υγιείς φωνές» πολλά μπορούν να διορθωθούν.

Είμαι σίγουρος ότι, η καταγγελία, η διαμαρτυρία, η απεργία, ο ΑΓΩΝΑΣ, … είναι πάντα μια επένδυση δημιουργίας. Είναι το «ταξίδι» που οδηγεί στην «Ιθάκη», του πιο δίκαιου και δημιουργικού αύριο! Ένα τέτοιο αύριο που πρέπει και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και για τα Δολιανά αρκεί να …!!

Μ.Σάββατο23/04/2011