Πατώντας στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε οδηγίες για την μορφοποίηση στον Microsoft Word. Αν κάτι δεν είναι κατανοητό επικοινωνήστε μαζί μας.

Μορφοποίηση κειμένου Αρχείο pdf

Μορφοποίηση εικόνας Αρχείο pdf