Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ:
http://atube-catcher.dsnetwb.com/get-video-software-windows-home/cont...

"Κατεβάζει" και σε μορφή AVI, MPG, WMV (ταινίες) που μπορείτε να τις
επεξεργαστείτε με το windows movie maker αλλά και σε MP3 για
τραγούδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Κατα τη διάρκεια της εγκατάστασης να ξε-τσεκάρετε τα εξής:
Create Quick Launch Icon και
Install Flv Player (εκτός εάν θέλετε να εγκατασταθεί και αυτό)

Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου:
http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el
Πρέπει να κατεβάσετε και το Κωδικοποιητής MP3 LAME - Επιτρέπει στο
Audacity να εξάγει αρχεία MP3.