Dentro        Mprext     lexiko2    youtube1a    youtube2  mail

Δολιανά, 28/01/2013

 «Δύναμη Ενότητας και

Ευθύνης για το Πωγώνι»

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ INTERREG-

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας των Ανοικτών διαγωνισμών Έργων ΙNTERREG του Δήμου Πωγωνίου, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών έχει διακόψει τις εργασίες της, προκειμένου να διαφυλάξει διαφανείς διαδικασίες, διότι έχει διαπιστώσει οφθαλμοφανείς παραλείψεις που καθιστούν τη Διακήρυξη Διαγωνισμού ασαφή και Παράνομη.

Στις 26/11/2012,στην Συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της παράταξής μας Γιάννης Καραγιώργος κατέθεσε έγγραφο αίτημα με το οποίο παρατηρούσε ότι δεν υφίστανται Τεχνικές Προδιαγραφές στο τεύχος της Διακήρυξης. Επίσης ζητούσε εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η αξιολόγηση προσφορών όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη μελέτη και οι προδιαγραφές, πως μπορεί να γίνει παραλαβή του έργου χωρίς τα παραπάνω και πως μπορούν πιθανώς να απορριφθούν εκείνα που παρεκκλίνουν των προδιαγραφών, όταν αυτές δεν υπάρχουν.

Στην ίδια Συνεδρίαση και επειδή όλα τα μέλη της Επιτροπής θεώρησαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας , την απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη διακοπή συνεδριάσεων μέχρι την έγγραφη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου.

Στις 24/12/2012 η ίδια Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και επειδή τα μέλη της δεν καλύφθηκαν από κάποιες απαντήσεις που δόθηκαν, ενώ από άλλες προέκυψε η θέση ότι ελλείψει μελετών και προδιαγραφών δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκε το συμφερότερο για το Δήμο αποτέλεσμα και επιπλέον ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θεωρείται το σχετικό χρηματικό ένταλμα από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την συνέχιση διακοπής των εργασιών της, ζητώντας την παραπομπή όλων των ζητημάτων στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου αυτή με τις ενέργειές της να καταστήσει Νόμιμη τη Διακήρυξη, ώστε να πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός.

Αντί αυτού, στις 16/1/2013 τα μέλη της Επιτροπής, έλαβαν έγγραφο του Δημάρχου και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο δηλώνει ότι δεν υφίσταται θέμα νέας απόφασης, αλλά και πιέζει τα μέλη της να ενεργήσουν γιατί αλλιώς μπορεί να θεωρηθούν υπαίτιοι περικοπών χρηματοδότησης.

Σύμφωνα όμως με το Νόμο 3852/2010/ Άρθρο 75 για τη Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην παράγραφο 3 αναφέρεται:

«Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Και ομοίως στην παράγραφο 5 αναφέρεται: «Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν».

Αποτελεί λοιπόν έκπληξη η άρνηση του Δημάρχου στο ΟΜΟΦΩΝΟ ΑΙΤΗΜΑ της Επιτροπής Ανοιχτών Διαγωνισμών για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς τα 3 μέλη της επιτροπής αυτής είναι και μέλη της 7μελούς Οικονομικής Επιτροπής, οπότε πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα για εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση.

Η απάντησή του είναι πέρα για πέρα ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ας το λάβουν αυτό υπόψη τους οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γενικότερα προκαλεί ερωτηματικά τόσο η στάση του Δημάρχου όσο και οι παρεμβάσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κουκουλάρη Στ., και οι εμμονές τους να συνεχιστεί ένας Διαγωνισμός εξόφθαλμα Παράνομος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμών, μετά την έγγραφη ΑΡΝΗΣΗ του Δημάρχου επανήλθε με νεότερο έγγραφό της στις 21/1/2013 προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο εκ νέου ΟΜΟΦΩΝΑ προτείνει την παραπομπή του θέματος στο κυρίαρχο όργανο του Δήμου, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εξάλλου προβλέπεται από το Νόμο 3852/2010 Άρθρο 72 Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες όπου στην παράγραφο 3 αναφέρεται: «Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων». Μάλιστα με το ίδιο έγγραφο η Επιτροπή ζητάει και παρουσία Εντεταλμένου Νομικού Συμβούλου στη συνεδρίαση.

Επίσης αναφέρει ότι: «Σε διαφορετική περίπτωση θέτουμε ομόφωνα τις παραιτήσεις μας στη διάθεση της Οικονομικής Επιτροπής».

Στο σημείο αυτό θα εξάρουμε τη θετική στάση των 2 Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας κ.κ. Γιούνη Αναστάσιου (Προέδρου Επιτροπής) και Μάστορα Μιλτιάδη (μέλους Επιτροπής), οι οποίοι συνέβαλλαν αποφασιστικά στη διασφάλιση διαφάνειας και δείχνουν ότι οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας μας μπορούν και επιβάλλεται να συνεργαστούν πέρα από προσωπικά και μικροπαραταξιακά συμφέροντα για το καλό του Δήμου μας.

Αγαπητοί Συνδημότες αλλά και συμπολίτες, σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 30/1/2013 έχουμε διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Πωγωνίου και το παραπάνω ΟΜΟΦΩΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Δεν θεωρήθηκε λοιπόν το θέμα αυτό άξιο ούτε για έκτακτη συνεδρίαση αλλά ούτε και για τακτική ;

Στη θρασύτατη και ελεγχόμενη συμπεριφορά του Δημάρχου αλλά και του αρμόδιου Αντιδημάρχου έρχεται να προστεθεί η αντιδεοντολογική και αυθαίρετη συμπεριφορά του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Βιρβίλη ο οποίος φρόντισε πολύ γρήγορα να δικαιώσει την αρνητική μας ψήφο κατά την επανεκλογή του.

Τι φοβούνται και δεν το φέρνουν προς συζήτηση;

Επειδή κατά πάγια τακτική σε πολλά θέματα μας λένε ότι πιέζει ο χρόνος, τώρα αυτούς τι τους πιέζει και αρνούνται να δρομολογήσουν διαδικασίες;

Μήπως περιμένουν να παραιτηθεί η Επιτροπή ή είναι κάτι άλλο; 

Ο επικεφαλής της Παράταξης

και αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης

Γιάννης Ντόντης