Dentro        Mprext     lexiko2    youtube1a    youtube2  mail

Η πρόταση…

Το πρόγραμμα της ελληνικής Λαϊκής Δημοκρατίας βάζει τη βάση για τη λύση και του προβλήματος της κοιλάδας του Καλαμά.
Η Λαϊκή Δημοκρατία απ’ την πρώτη στιγμή θα εκτιμήσει την γεωγραφική οικονομική ενότητα και πάνω σ’ αυτή θα στηρίξει την ανοικοδομητική της πολιτική. Από τώρα μπορούμε να φανταστούμε το άνθισμα δυο αγροτο-βιομηχανικών κέντρων. Η γεωγραφικο-οικονομική της ενότητα επιτρέπει στο λαϊκό καθεστώς την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνικής και της συνειδητής δημιουργικής δουλειάς των κατοίκων.


Η αξιοποίηση της κοιλάδας Καλαμά πρέπει να βασιστεί σε μελετημένο επιστημονικό σχέδιο που θα σκαρωθεί από επιστήμονες ειδικούς και έμπειρους και τους βαθυστόχαστους αγρότες.
Παράλληλα μ’ αυτό πρέπει να γίνει σοβαρή διαφωτιστική προπαγανδιστική δουλειά για να πραγματοποιηθεί με την ανατολή του Λαϊκού κράτους το συλλογικό σύστημα καλλιέργειας. Οι δυσκολίες δε θα ‘ναι τόσο τρομερές γιατί ο θεσμός της συντροφικότητας στην καλλιέργεια και συγκομιδή που επικρατεί, αποτελεί και τη βάση για τη μετατροπή του σε κολχοζικό σύστημα καλλιέργειας. Το κολχοζικό σύστημα είναι ακουστό και αποδοτικό.

Το δημόσιο αγρόκτημα Βελλάς πολύ θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.
Το επιστημονικό σχέδιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων της κοιλάδας Καλαμά για την ευημερία του λαού της περιοχής της πρέπει στην πρώτη σειρά να προωθήσει την πραγματοποίηση ενός σύγχρονου αρδευτικού συστήματος που να εξασφαλίζει νερό και στα ριζά των υψωμάτων.
Το φράγμα των Δολιανών στις πηγές του Καλαμά αν υψωθεί και επεχταθεί θα επιτρέπει την διοχέτευση των νερών με δυο βασικές αρτηρίες και προς την κατεύθυνση Καλαμά – Καλπάκι, Καλαμά – Γράμμοστη – Αϊ Γιάννη Δολιανών. Τρίτη υπόγειος αρτηρία μπορεί να τροφοδοτεί και τον καμπίσκο της Καλλιθέας που στη Λαϊκή Δημοκρατία θα γίνει ένας υπέροχος μπαξιές. Ο Λόγγος Χρυσόρραχης – Παρακαλάμου θα τροφοδοτείται απ’ την αρτηρία Καλαμά Αη Γιάννης καθώς κι απ’ τα ενδιάμεσα κανάλια.
Άλλο αρδευτικό σύστημα έχει τη θέση του στο Γορμό και στη θέση Αγιούς. Θα εξασφαλίζει νερό στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της βορειοδυτικής κορυφής της κοιλάδας. Τα νερά της λίμνης Ζαραβίνας θα ενισχύσουν με τα νερά της αυτό το αρδευτικό σύστημα.
Τα δυο αυτά αρδευτικά συστήματα με τα ενδιάμεσα διοχετευτικά κανάλια που θα δημιουργηθούν σ’ όλο το βάθος της κοιλάδας Καλαμά για τη σωστή διοχέτευση και αξιοποίηση των νερών πηγαίων και βροχειακών, μαζί και με τα έργα στο χώρο του καταρράχτη θα οδηγήσουν στη οριστική αποξήρανση του Βάλτου.
Η αξιοποίηση των υδατοπτώσεων και στην πρώτη σειρά του καταρράχτη Καλαμά πρέπει να είναι το άμεσο μέτρο του Λαϊκού Κράτους στο χώρο αυτό.
Ο καταρράχτης υπολογίζεται σε 20 μέτρα. Το πλάτος δεν ξεπερνάει τα 6 μέτρα. Σ’ αυτή τη θυρίδα συγκεντρώνονται και πέφτουν όλα τα νερά του Καλαμά. Η πτώση των νερών σχηματίζει ολόγυρα και σ’ όλη τη διάρκεια της μέρας τεράστιο ουράνιο τόξο. Είναι ο χαρακτηριστικός δείκτης της ισχύος τη πτώσης του νερού.
Ένας υδροηλεκτρικός σταθμός θα δημιουργηθεί σ’ αυτό το χώρο. Απ’ εδώ θα εξαπλώνεται το πλούσιο ηλεκτρικό δίχτυ που το ρεύμα θα διατίθεται άφθονο στην καλλιέργεια, τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής και το τροφοδότημα της πόλης των Γιαννίνων. Τα Γιάννενα από άχαρο επαρχιακό αστικό κέντρο θα μεταβληθεί σε σοβαρό βιομηχανικό ισάξιο μ’ άλλα κέντρα της Ελλάδας.
Τρεις Μ.Τ.Σ. μαζί και με το αγρόκτημα του Καλαμά επαρκούν για την έγκαιρη και επιστημονική καλλιέργεια των εκτάσεων. Η καλύτερη και μεσαία αγροτική σχολή που πρέπει να δημιουργηθεί επαρκεί για το δόσιμο στην αγροτική οικονομία επιστημονικών στελεχών για το συγχρονισμό και την προώθηση της καλλιέργειας.
Η κατανομή του χώρου στα τμήματα ειδών καλλιέργειας είναι και η βασική προϋπόθεση εισαγωγής σύγχρονου επιστημονικού συστήματος καλλιέργειας.
Η φυσική και τεχνική αναδάσωσης, ένα από τα επείγοντα μέτρα και στην πρώτη σειρά, όχι μόνο θα εξαφανίσει τις χαλικαριές εκτάσεις αλλά θα μεταβάλει τα ριζά της σε απέραντους αμπελώνες και οπωρώνες και τα βουνά μας πηγές υγείας και ευτυχίας.
Η καλλιέργεια δημητριακών προϊόντων, ρυζιού και βαμβακιού θα ενισχυθεί και θα επεκταθεί. Θα λείψει μια για πάντα η μπομπότα και το σιταρίσιο ψωμί θα ‘ναι προσιτό για όλους τους δουλευτάδες.
Η καλλιέργεια και η κτηνοτροφία θα αποτελέσουν αδιάρρηκτη ενότητα. Η κτηνοτροφία θα ‘ναι το συμπλήρωμα και προοδευτικά θα γίνει κοινοτική.
Η οδική κεντρική αρτηρία θα διασχίζει την κοιλάδα. Η κορυφή της και το τέρμα της θα ενώνονται με τις κεντρικές αρτηρίες Γιάννενα – Καλπάκι – Κόνιτσα, Γιάννενα – Καλπάκι – Κακαβιά, Γιάννενα – Ζίτσα – Φιλιάτες – Ηγουμενίτσα. Μέσου αυτού του οδικού διχτύου θα διοχετεύονται τα εξαγωγικά της προϊόντα σ’ άλλες περιοχές και θα εξασφαλίσει τη σύνδεση της κοιλάδας του Καλαμά και μ’ άλλους χώρους καλλιεργήσιμους.
Η πραγματοποίηση αυτών των μέτρων όπως και σειρά άλλων την ίδια την περιοχή, η σύνδεση και συνεργασία με τις γειτονικές καλλιεργήσιμες περιοχές θα μεταβάλουν την κοιλότητα του Καλαμά σ’ αυτό το χώρο σε πραγματικό παράδεισο. Οι πλούσιοι καρποί της θα ικανοποιούν τις συνεχείς αναπτυσσόμενες ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής ακόμα και άλλων έξω απ’ αυτή.
Τα έργα αυτά μαζί με άλλα έργα που θα γίνουν σ’ όλο το βάθος του Καλαμά, Αώου Λούρου, θα μεταβάλουν την «άγονη» κι’ εγκαταλειμμένη Ήπειρο σε απέραντο κήπο ισάξιο με τους κήπους που θα δημιουργηθούν σ’ όλη την Ελλάδα.

Κώστας Κυργιάννης – Λακαρέας. Τασκένδη 1951-52.

Ο Λακαρέας (Κώστας Κυργιάννης), απ’ τα Δολιανά, ήταν δάσκαλος. Στην Κατοχή εντάχτηκε στο ΕΑΜ και πολέμησε τους καταχτητές σαν καπετάνιος του 15ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Πήρε μέρος στον ένοπλο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, από τη θέση του Πολιτικού Επιτρόπου της 159 Επίλεκτης Ταξιαρχίας (πρώην απόσπασμα Σουλίου), της VIII Μεραρχίας του Δ.Σ.Ε., υπό τον Αχιλλέα Πετρίτη (Πολυχρόνη Βάη) από τη Ζίτσα. Πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη.

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ. Μέρος 1ο