Dentro        Mprext     lexiko2    youtube1a    youtube2  mail

Νέα σχολικά προγράμματα: Μαθητές εκτός Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί στην ανεργία

Εισάγεται στα Επαγγελματικά Λύκεια ο θεσμός της μαθητείας για παιδιά Β' και Γ' Λυκείου - Τέσσερις φορές πανελλαδικές στο Γενικό Λύκειο

 

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές εκτός Εκπαίδευσης και χιλιάδες εκπαιδευτικοί στην ανεργία. Είναι η εικόνα που σκιαγραφούν τα νέα ωρολόγια προγράμματα για το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και τα ΕΠΑΛ, όπως διέρρευσαν τις προηγούμενες μέρες από το υπουργείο Παιδείας με «non paper» προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο να σφυγμομετρήσουν αντιδράσεις για την πλήρη ευθυγράμμιση του σχολείου με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. 

Καταργούνται μαθήματα στο Γυμνάσιο

Με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα καταργείται ως αυτόνομο μάθημα η Τεχνολογία, που διδάσκεται στην Α' και Β' Τάξη του Γυμνασίου και αντικαθίσταται από ένα θολό μαθητικό πεδίο με τίτλο «Βιωματικές δράσεις - συνθετικές - δημιουργικές - project». Στη συγκεκριμένη ειδικότητα 1.318 εκπαιδευτικοί είχαν οργανικές θέσεις, άρα 1.318 εκπαιδευτικοί μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Το μάθημα Μουσικής θα διδάσκεται 2 ώρες στην Α' Γυμνασίου και δεν θα διδάσκεται καθόλου στη Β' και Γ' τάξη. Το ίδιο ισχύει και για τα Εικαστικά, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να μένουν άνεργοι. Τόσο τα Εικαστικά όσο και η Μουσική δεν εμφανίζονται πλέον διακριτά ως επιστημονικά αντικείμενα, αλλά εμφανίζονται ως «πολιτισμός - πολιτιστικές δραστηριότητες», οδεύοντας προφανώς προς την πλήρη υποβάθμιση και κατάργησή τους, με τη μετατροπή και αυτού του δίωρου της Α' Γυμνασίου σε γενικού πολιτιστικού χαρακτήρα ώρα, που θα μπορεί να διδάσκεται στο μέλλον από οποιονδήποτε.

Παράλληλα, μειώνεται κατά μία ώρα η διδασκαλία στα μαθήματα της Βιολογίας, της Φυσικής Αγωγής, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Οικιακής Οικονομίας. Επομένως, χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα βγουν ως ...υπεράριθμοι και θα μπουν σε καθεστώς υποχρεωτικής μετάταξης. 

Τέσσερις φορές πανελλαδικές στο Γενικό Λύκειο

Οι μαθητές του Λυκείου θα δίνουν τέσσερις φορές πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι να περάσουν σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι πρώτες τρεις θα είναι από τάξη σε τάξη (από την Α' Λυκείου στη Β', από τη Β' στη Γ', στη Γ' μία για να πάρουν απολυτήριο και μία για να περάσουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα διώξει πολλά παιδιά από το σχολείο, καθώς τα περισσότερα δε θα έχουν για να πληρώσουν φροντιστήρια για τέσσερις πανελλαδικές, ενώ μια μεγάλη μερίδα μαθητών σπρώχνονται στα ΕΠΑΛ.

Για τα θέματα των εξετάσεων, από την Α' Λυκείου καθιερώνεται η Πανελλαδική Τράπεζα θεμάτων (δηλαδή ένα μέρος των ερωτήσεων θα είναι ίδιο για όλη την Ελλάδα). Με αυτόν τον τρόπο, αίρεται η παιδαγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού να λαμβάνει κάθε φορά υπόψη τις δυσκολίες και τις αδυναμίες των μαθητών και να διαμορφώνει ανάλογα τα θέματα όπου εξετάζονται οι μαθητές.

Στην Α' Λυκείουπροβλέπονται 9 βασικά μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία, καθώς και ένα μάθημα επιλογής μεταξύ των Εφαρμογών στην Πληροφορική, Διαχείρισης φυσικών πόρων και Έκφρασης - Πολιτισμός/ Ευρωπαϊκός Πολιτισμός) και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα είναι συνολικά 35 ωρών.

Στη Β' Λυκείου θα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 30 ώρες γενικών μαθημάτων και 5 ώρες στα μαθήματα της κατεύθυνσης.

Στη Γ' Λυκείου θα υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 12 ώρες γενικών μαθημάτων και 23 ώρες που θα κατανέμονται μεταξύ των μαθημάτων της κατεύθυνσης.

Στις δύο τελευταίες τάξεις καταργείται το μάθημα Πληροφορικής, που σημαίνει ότι χιλιάδες παιδιά δε θα διδάσκονται Πληροφορική και χιλιάδες εκπαιδευτικοί χάνουν τη δουλειά τους.

Για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οι μαθητές θα εξετάζονται σε συνολικά τέσσερα μαθήματα (τρία της κατεύθυνσης και Νεοελληνική Γλώσσα).

Τζάμπα εργασία μέσω της μαθητείας

Από τα 16 στην εκμετάλλευση και στην απλήρωτη εργασία δίχως δικαιώματα σπρώχνει το υπουργείο Παιδείας δεκάδες χιλιάδες ανήλικα παιδιά, μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), όπως επιβεβαιώνεται και από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι, κάθε μαθητής των ΕΠΑΛ για να πάρει το απολυτήριο είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί στη μαθητεία. Ουσιαστικά να δουλέψει τζάμπα περίπου 11 ώρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις. Στη Β' και τη Γ' Λυκείου από τις 35 εβδομαδιαίες ώρες οι 22 θα είναι σε μαθήματα ειδικότητας και από αυτές οι μισές σε επιχειρήσεις...

Η μαθητεία θα διαρκεί 9 μήνες στις δύο τελευταίες τάξεις με εφήβους να προσφέρουν πάνω από 700 ώρες τζάμπα εργασίας!

Τα αντικείμενα των ειδικοτήτων θα διαμορφωθούν, όπως επανειλημμένα έχει ειπωθεί εκ μέρους του υπουργείου, με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και κάθε φορά που θα αλλάζει το αντικείμενο θα αλλάζει και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα εργάζεται με μορφές ελαστικής απασχόλησης. Ενώ με τον όρο «προαιρετικό», στην ουσία επιβάλλεται 4ο έτος («μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών») που οι μαθητές θα πρέπει να τον παρακολουθήσουν αν θέλουν να πάρουν το πτυχίο πιστοποίησης των γνώσεών τους.

Μεταφέρουμε την πείρα της «μαθητείας» από τα ΙΕΚ, όπου οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της «μαθητείας» χρησιμοποιούνται ως φτηνό εργατικό δυναμικό (με μισθό 300 ευρώ μεικτά), δεν επιμορφώνονται ουσιαστικά και σε βάθος στο αντικείμενο που σπουδάζουν, κάνουν τη «λάντζα», κι όποιος δε δέχεται τους όρους εργασίας δεν παίρνει το πολυπόθητο πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης. Ενώ στο πρόγραμμα «μαθητεία για αποφοίτους των ΕΠΑΛ» που είχε εξαγγείλει το υπουργείο Παιδείας, οι εργοδότες απαλλάσσονταν ακόμη και από το ασφάλιστρο, αφού το υπουργείο ασφάλιζε τους μαθητευόμενους μόνο για την περίπτωση «ατυχήματος» κι αν ο μαθητευόμενος αποχωρούσε από τη μαθητεία πριν συμπληρωθεί ένα ελάχιστο διάστημα 2 μηνών, δεν θα έπαιρνε ούτε τα 300 ευρώ. Άρα πάλι χιλιάδες παιδιά θα αναγκαστούν να διακόψουν το σχολείο.

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΝΕΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΗΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ούτε στιγμή δεν περιμένει η κυβέρνηση στην υλοποίηση του προγράμματος της για την πλήρη προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για ακόμα μια φορά μέσα στο καλοκαίρι ανοίγει τη πόρτα της ανεργίας για χιλιάδες ακόμα εκπαιδευτικούς μετά τις πρώτες διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ!

Το υπουργείο με νέο «non paper» προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προαναγγέλλει την κατάργηση του μαθήματος της τεχνολογίας και το πετσόκομμα των μαθημάτων της Μουσικής και των Εικαστικών στα γυμνάσια. Προωθείται επίσης και ο εξοστρακισμός των Πανελλαδικά εξεταζόμενων Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο) και από το Λύκειο, φορτώνοντας νέα βάρη στην λαϊκή οικογένεια. Νέες περικοπές ωρών προβλέπονται επίσης στο Γυμνάσιο για τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Βιολογίας, της Ιστορίας, της Γυμναστικής και της Οικιακής Οικονομίας.

Τα σχέδια τους δεν είναι καινούρια! Όλες οι αποφάσεις της ΕΕ των τελευταίων δεκαετιών μιλούν για ένα μικρό και ευέλικτο κράτος που θα υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα.  Αυτό το σχολείο τους εξυπηρετεί. Τα μέτρα αυτά είναι μονόδρομος για να επιβιώσουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Με φτηνή και ελαστική εργασία! Με μαθητές αυριανούς δούλους του 21ου αιώνα! Για αυτό ακόμα και τα πετσοκομμένα και συρρικνωμένα μαθήματα πολιτισμού δεν έχουν θέση στο σχολείο της αγοράς και των χορηγών. Η ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων είναι εμπόδιο για τα επιχειρηματικά τους κέρδη !

Στόχος τους είναι η μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας να οδηγηθεί στις μυλόπετρες του «Νέου Τεχνολογικού Λυκείου». Σχεδιάζουν πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από την πρώτη τάξη του Γενικού Λυκείου  βάζοντας νέα εμπόδια στα παιδιά της εργατικής τάξης που τα όνειρα τους εδώ και χρόνια συνθλίβονται από τη φτώχεια, την ανεργία και την κρίση που το σύστημα τους προκαλεί!

Αποσπασματικές γνώσεις- πρόσκαιρες δεξιότητες χρήσιμες στο κεφάλαιο- απλήρωτη εργασία ανηλίκων. 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ!

Αρκεί να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι με βάση τα σχέδια του Υπουργείου μέσα στην 9μηνη μαθητεία που θα εφαρμοστεί για τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου οι ανήλικοι μαθητευόμενοι θα προσφέρουν πάνω από 700 ώρες τζάμπα εργασίας με την ευγενική χορηγία του υπουργείου Παιδείας! Αυτό φωνάζουν εδώ και καιρό στους δρόμους αγωνιστές σπουδαστές των ΙΕΚ: «Προσφέρουνε κατάρτιση και τζάμπα εργασία και μετά μας ρίχνουνε ξανά στην ανεργία».

Η βαρβαρότητα δεν θα έχει τέλος όσο λαός δεν στρέψει τα βέλη του ενάντια σε αυτούς που θησαυρίζουν από την εργασία του! Καμία αναμονή- καμία αυταπάτη ότι, μέσα σ' αυτόν τον αντιλαϊκό ορυμαγδό, κάποιοι μπορεί να τη γλυτώσουμε ότι «...λίγα μέτρα απομένουν ακόμα και τελειώσαμε».

Τα σχολεία, όλοι οι χώροι δουλείας πρέπει να πάρουν φωτιά. Τα σωματεία των εκπαιδευτικών, οι σύλλογοι γονέων, τα μαθητικά συμβούλια μαζί με τα συνδικάτα και τις λαϊκές επιτροπές να πάρουν πρωτοβουλίες, να αναλάβουν δράση.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΖΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΙΑΙΟ 12 ΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ