Του Αναστασίου Αγ. Τασινού 

1η : «Αρχή ήμισυ παντός»  

2η : «Δάσκαλε, η έδρα της τάξης είναι και για τους μαθητές σου»          

   Εισαγωγή

  

     Εργάζομαι 31 χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση, εκ των οποίων 20 χρόνια ως μάχιμος Δάσκαλος, 8 χρόνια ως Διευθυντής πολυθεσίων σχολείων και 3 χρόνια ως Σχολικός Σύμβουλος. Οι τρεις αυτές διαφορετικές οπτικές γωνίες, μου έδωσαν τη δυνατότητα να έχω μια συνθετική άποψη για τις καλές πρακτικές του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη.

     Καταθέτω δύο καλές πρακτικές που εφήρμοσα με επιτυχία ως μάχιμος δάσκαλος, ανταποκρινόμενος στη δημόσια και ανοιχτή πρόσκληση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς όλους τους εκπαιδευτικούς, για κατάθεση καλών πρακτικών μέσω του Διαδικτύου. Ελπίζω να φανούν χρήσιμες στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών» και να συμβάλλουν στον προβληματισμό για την καλύτερη απόδοση του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη.                                           

  • Την καλή πρακτική: «Αρχή ήμισυ παντός»και 
  • Την καλή πρακτική: «Δάσκαλε, η έδρα της τάξης είναι και για τους μαθητές σου»  

   Ολόκληρο το άρθρο εδώ