Dentro        Mprext     lexiko2    youtube1a    youtube2  mail

Ακόμα και σήμερα κάποιοι προσπαθούν να γράψουν την ιστορία κατά το πώς τους βολεύει.
...Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας γνώρισε την καταπίεση, τον διωγμό, τη βίαιη και αλλαγή της πολιτιστικής της ταυτότητας στα πλαίσια της σκληρότητας του αθεϊστικού, δικτατορικού καθεστώτος που κυβέρνησε την Αλβανία επί πέντε δεκαετίες...
...Δεν αρκέστηκαν με αυτά. Τα σχέδια των εκάστοτε αλβανικών κυβερνήσεων ήταν πιο βαθιά, πιο μελετημένα, πιο στοχευμένα. Ήταν η αλλοίωση και η αφομοίωση του μειονοτικού ελληνικού στοιχείου. Με την γλώσσα, την θρησκεία, την δημογραφική αλλοίωση, δημιουργία «γκέτου» ή μειονοτικών ζωνών, τις συνεδριάσεις, τις ομιλίες, τα έγγραφα στην αλβανική…
 
Είναι οι ίδιοι που χτύπαγαν τις καμπάνες λυπητερά το 1987 στο Πωγώνι και στην Κόνιτσα, επειδή ο τότε ΥΠΕΞ, Κάρολος Παπούλιας, ανήγγειλε την μονομερή άρση της εμπόλεμης κατάστασης με την γειτονική Αλβανία.
Είναι οι ίδιοι που όπως γράφαμε σε προηγούμενο άρθρο, έκαναν "μούγκα" όταν η ΧΟΥΝΤΑ  άρχισε τις εμπορικές σχέσεις με την γειτονική Αλβανία.
Είναι οι ίδιοι που το '80 ΄90 επισκέφτονταν, παρέα με τον διεκδικητή του θρόνου της Αλβανίας Λέκα, τα χωριά του Πωγωνίου, τραμπουκίζοντας όποιον είχε διαφορετική άποψη.
Ο πατέρας του Λέκα,ο Ζογ Α΄, βασιλέας των Αλβανών, είναι αυτός που εξέδωσε εγκύκλιο μέσω της οποίας διέταξε την αλλαγή των επωνύμων των αλβανών πολιτών που παραπέμπουν σε ξένη υπηκοότητα. 
"

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΤΜΗΜΑ ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τίρανα 6/6/1930

Παρόλο που τον καιρό της κατοχής από την Αύστρο-Ουγκαρία, τα επίθετα των Αλβανών υπηκόων, που τελείωναν με τις συλλαβές «ιτς, βιτς, ος, ης, ος, ακη, δης», είχαν εξαφανιστεί, αλλάζοντας σε «αϊ, ι, α», στα μεταγενέστερα χρόνια, οι περισσότεροι εξ αυτών των υπηκόων, δεν άργησαν να κολλήσουν εκ νέου τις καταλήξεις «ιτς, βιτς, ος, ης, δης, ακη, εω, οφ», που δεν είναι άλλο, από σημάδια ξένων εθνικοτήτων και που παραβιάζουν την εθνική συνείδηση.

Λαμβάνοντας υπόψη πως τέτοιες καταλήξεις δεν συμπίπτουν με την ετοιμολογία των ονομάτων στη γλώσσα μας, δεν ταιριάζουν με τους γραμματικούς κανόνες, σας παρακαλούμε να διατάξτε την λήψη αυτών των μέτρων:

Με την ευκαιρία της γενικής απογραφής του πληθυσμού, να ανακοινωθεί σε όλους τους υπαλλήλους, που θα ασχοληθούν με την απογραφή και τον έλεγχο των Αλβανών υπηκόων, όταν συναντούν επίθετα με κατάληξη «ιτς, βιτς, ις, ος, ακη, πουλος, εβ, οφ», να τα αλλάξουν με «αγ(αϊ), ι, α», στο φύλο της απογραφής.
Για παράδειγμα:
Ντερβισοβιτς = Ντερβισαϊ, Στανιτς = Στάνι, Μιλτιάδης = Μιλταϊ, Στρατης = Στράτι, Κολικι = Κολαϊ, Μπελκοφ = Μπέλκαϊ, Δημητριάδης = Δημητράϊ, Χριστοφορίδης = Χριστοφόρι, Λουκάτσεβιτς = Λουκάτσαϊ, Λαζαρίδης = Λαζαράϊ, Μπουλίκη = Μπουλαϊ, Σουκνίκι = Σουκαϊ, Μαντικι = Μαντια, Παπάς = Παπά, Σταυρόπουλος = Σταύραϊ.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, μετά από αυτό, πρέπει να προσέχουν αυστηρά που, στην παραχώρηση διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας, πράξη γέννησης και θανάτου, γάμου και για κάθε πράξη μητρώου και δημοτικού: να μη γράφουνε το επώνυμο των υπηκόων με την αναφερόμενη συλλαβή.
Εκτός από τα αναφερόμενα παραπάνω, με ευχάριστο διοικητικό τρόπο και χωρίς να δοθεί ευκαιρία για δυσάρεστο μπούγιο, παρακαλούμε να ληφθούν και τα κάτωθι μέτρα:
α) Να υποχρεωθούν όλοι οι Αλβανοί υπήκοοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ξενοδοχείων, αποθηκών, ιδιωτικοί θεσμοί, όπου υπάρχουνε επιγραφές(ταμπέλες) με κατάληξη "iç(ιτς), viç(βιτς), is(ις), dhis(δης), -opullos(-οπουλος), -aqi(-ακη), -ev(-εβ), -of(-οφ)", να τις αφαιρέσουν χωρίς καθυστέρηση και να τις αντικαταστήσουν με τις καταλήξεις «αϊ(aj), ι(i), α(a), προσαρμοσμένα με τα παραδείγματα, που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του σημείου.
β) Στις οικονομικές συναλλαγές, παραχώρηση τίτλου ιδιοκτησίας και άλλες μεταφραστικές και επίσημες πράξεις, να μην γίνετε χρήση του επωνύμου ενός υπηκόου με την τελευταία συλλαβή ξένης γλώσσας.
γ) Να ενημερωθούν όλα τα κυβερνητικά γραφεία, πως από εδώ και πέρα να μην δέχονται αιτήσεις και μαρτυρίες, από άτομα που έχουν επώνυμο με ξένη τελική συλλαβή. Με αυτόν τον τρόπο να γίνουν οι απαιτούμενες ενημερώσεις, σε όλες τις κοινότητες, στις συνοικίες, χωριά και, προπαντός στα δικηγορικά γραφεία (γραμματεία αιτημάτων).
δ) Να διαταχθούν όλα τα σχολεία της χώρας να αλλάξουν αμέσως τις ξένες καταλήξεις nx, ane, sve και να μπουν αυτές της γλώσσας μας

Κρίνουμε περιττό να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση της αλλαγής των ξένων καταλήξεων για μια μικρή μερίδα στο Βασίλειο που μπορεί να τα τα χρησιμοποιεί.
Σας υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά πως τα παραπάνω μέτρα επιθυμούμε να εφαρμοστούν ευχάριστα, χωρίς να δημιουργηθεί άμεση δισαρέσκεια. Ελπίζουμε πως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Για ενημέρωση και με την παράκληση να διατάξτε όλα τα Υπουργεία και τις σχετικές υπηρεσίες.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Εχουν ληφθεί τα μέτρα για την φύλαξη(της εγκυκλίου).

Πηγή:himara