Το ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ συνήλθε σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005 (δεν ήταν ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ αλλά του Αγίου Δημητρίου) και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε : Να εκδώσει την παρακάτω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Το ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ συνήλθε σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2005 (ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ) και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε : Να εκδώσει τον παρακάτω 2ο Καλοκαιριάτικο ΧΡΗΣΜΟ.Α΄ ΜΕΡΟΣ Ο ΣΜΕΚ απέκτησε ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του (κυρίως των κτισμάτων) μέσα από την ίδια τακτική και διαδικασία.Τα διάφορα Διοικητικά Συμβούλια φορέων των Δολιανών (η πλειοψηφία τους ήταν μέλη του ΣΜΕΚ) αποφάσιζαν,πολλές φορές απρογραμμάτιστα,και άρχιζαν ένα έργο στα Δολιανά.Έκαναν εράνους,συγκέντρωναν χρήματα.Οι ξενιτεμένοι Δολιανίτες πάντα πρόθυμα πρόσφεραν.Στην πορεία,όμως,αφού τάχα διαπίστωναν ότι δεν μπορούσαν να τελειώσουν τα κτίσματα τα ΔΩΡΙΖΑΝ στο ΣΜΕΚ.Έτσι έργα και κτίσματα της εκκλησίας,του Παλαιού Ταμείου Εξαγοράς Χερσαίας Γης του χωριού μας,της Κοινότητας,κλπ,αφού ο ΣΜΕΚ χρηματοδοτούσε το τελευταίο στάδιο αποπεράτωσής τους ή αναλάμβανε την ανακαίνισή τους, ανήκουν τώρα πια σ’ αυτόν.

 

 

Παίρνοντας αφορμή από το άρθρο του Γ. Τσούβαλη στην εφημερίδα της Αδελφότητας « Δολιανίτικα Νέα» Σχόλια-Παρατηρήσεις με αφορμή τη Συνέλευση και τις αναφορές στο ίδιο θέμα του «2ου Καλοκαιρινού χρησμού» που κυκλοφόρησε στο χωριό, νοιώθω την υποχρέωση να καταθέσω την δικιά μου μαρτυρία μιας και στο διάστημα που αναφέρονται σαν μέλος της Αδελφότητας παρακολούθησα όλες τις Γενικές Συνελεύσεις.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση αίτημα της τότε Κοινότητας Δολιανών για οικονομική συνδρομή με στόχο την μεταφορά-επέκταση του νεκροταφείου. Η συνέλευση κάνει αποδεκτή την πρόταση του Δ.Σ. και έτσι ξεκινάει ο έρανος.

 

... απευθύνθηκε στην Αρχή μας, διαμαρτυρόμενος για μη απάντηση στην υποβληθείσα αίτηση στον Δήμο Καλπακίου ...

 

Το ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ συνήλθε σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2005 (ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ) και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε : Να εκδώσει τον παρακάτω 1ο Καλοκαιριάτικο ΧΡΗΣΜΟ