Σ' αυτό το χώρο θα δημοσιεύονται άρθρα με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι θα ήθελαν να συμμετέχουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή.

...Mη μου μιλάς για το πάντα! Το πάντα με τρομάζει...Μίλα μου για το σήμερα, για το τώρα... Για αυτούς που δεν άντεξαν και πέταξαν σε άλλους ουρανούς...

...Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν μακριά αλλά τους νιώθεις τόσο κοντά στη καρδιά σου...