Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε μερικές από τις λειτουργίες της εργαλειοθήκης του επεξεργαστή κειμένου Word 2007. Οι συμβουλές για την την προηγούμενη έκδοση που υπάρχουν σε προηγούμενο άρθρο ισχύουν και εδώ.

Word 2007pdf button