Ό,τι μέτρα και να πάρουν δεν θα μας υποτάξουν

απεργία