Ποια τελικά είναι η μεσαία τάξη;

μεσαία τάξη 3 Αντίγραφο

 

 1 μεσαία τάξη

  

2 μεσαία τάξη

3 μεσαία τάξη

 

 μεσαία τάξη Αντίγραφο

μεσαία τάξη 4 Αντίγραφο  

 

 

Αποφασίστε !!!

Ποια τελικά

είναι η μεσαία τάξη;