Το «Σχολείο» υπήρξε ανέκαθεν ένα πεδίο χειραγώγησης της νεολαίας, ενσωμάτωσής της στο Σύστημα.
Ένας κατ’ εξοχήν χώρος ιδεολογικής παρέμβασης της άρχουσας τάξης, ένα ιδεολογικό «οχυρό» αντιεπιστημονικής βιβλιογραφίας κι αντιπαιδαγωγικής παρουσίασης των βασικών κατευθύνσεων της άρχουσας τάξης, υπό την αφανή κηδεμονία των αστών και την άγρυπνη παρέμβαση της παπαδοκρατίας.
Βασικός στόχος του «Σχολείου» είναι να «παράγει» τον τύπο του μαθητή που έχει ανάγκη το σύστημα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

κλίκ στην εικόνα

ΣΧΟΛΕΙΟ

«Όποτε διαλέγεις το λιγότερο κακό από δυο κακά, να θυμάσαι ότι παραμένει κακό»