Όχι για μένα για τη φουκαριάρα την αστική τάξη μου