-Και που ανήκει το αεροδρόμιό της;

-Εντάξει, η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιό της.

-Και το λιμάνι της; Που ανήκει;

-Εντάξει, η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της.

-Ο χρυσός της Μακεδονίας; Δεν μπορεί; Ελληνικός θα είναι.

-Καλά, η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιο, το λιμάνι και τον χρυσό της.

-Πάλι καλά που είναι ελληνικό το νερό της Μακεδονίας.

-Ωχ που μπλέξαμε! Η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το χρυσό και το νερό της.

-Τουλάχιστον η παραλίες της Χαλκιδικής, δεν μπορεί, είναι ελληνικές.

-Καλά, η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το χρυσό, το νερό και τις παραλίες της.

-Τα τρένα όμως που τη συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα, ελληνικά δεν είναι;

-Λεπτομέρειες. Η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το χρυσό, το νερό, τις παραλίες και τα τρένα της.

– Το μόνο παρήγορο είναι ότι στη Μακεδονία υπάρχουν μονάδες της ΔΕΗ που είναι ελληνικές.

– Καλά, η Μακεδονία είναι ελληνική εκτός από το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το χρυσό, το νερό, τις παραλίες, τα τρένα και τις μονάδες της ΔΕΗ της.

                                                                                                   15