Ακούγοντας από τα ΜΜΕ το αποτέλεσμα του Euro group, όπου πάρθηκαν αποφάσεις που θα βγάλουν τη χώρα και το λαό (!) από την οικονομική κρίση θυμήθηκα (και ξαναδιάβασα μετά από πολλά χρόνια), το εξαιρετικό βιβλίο του Πωλ Λαφάργκ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΜΠΕΛΙΑ, (γράφτηκε το 1883), όπου με σαφή και κατηγορηματικό λόγο απογυμνώνει όλο αυτό το παραμύθι.
Μερικά αποσπάσματα:
… Δουλεύετε, δουλεύετε, προλετάριοι, για να αυξήσετε τον κοινωνικό πλούτο και τα προσωπικά σας βάσανα, δουλεύετε ώστε, με το να γίνεστε ακόμα πιο φτωχοί, να έχετε ακόμα περισσότερους λόγους να δουλεύετε και να είστε εξαθλιωμένοι. Τέτοιος είναι ο αμείλικτος νόμος της καπιταλιστικής παραγωγής…

Πιο κάτω.
… Αν οι βιομηχανικές κρίσεις ακολουθούν τις περιόδους της εντατικής δουλειάς με τον ίδιο απαρέγκλιτο τρόπο όπως η νύχτα διαδέχεται τη μέρα, κουβαλώντας πίσω τους την υποχρεωτική ανεργία και τη δυστυχία χωρίς διαφυγή, φέρνουν επίσης και την αμείλικτη χρεοκοπία. Όσο ο εργοστασιάρχης έχει πίστωση, υποκείπτει στη λύσσα της δουλειάς, δανείζεται και ξαναδανείζεται για να προμηθεύει με πρώτη ύλη τους εργάτες. Παράγει χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη του πως η αγορά ξεχειλίζει από την ποσότητα και πως αν τα εμπορεύματα δεν καταφέρουν να πωληθούν, τα γραμμάτιά τους θα λήξουν και θα διαμαρτυρηθούν …
… Στο τέλος επέρχεται σύγχυση και τα μαγαζιά ξεχειλίζουν· πετιούνται τότε τόσα πολλά εμπορεύματα από το παράθυρο, που αναρωτιέται κανείς πώς κατάφεραν και μπήκαν από την πόρτα …
… Όμως πριν καταλήξουν σ’ αυτό το αποτέλεσμα, οι εργοστασιάρχες γυρνάνε τον κόσμο αναζητώντας τρόπο να διοχετεύσουν τα εμπορεύματα που στοιβάζονται· πιέζουν την κυβέρνησή τους να προσαρτήσει το Κονγκό, να κυριεύσει τα Τονκίνα, να γκρεμίσει με κανονιοβολισμούς τα τείχη της Κίνας, ώστε να πουλήσουν εκεί τα βαμβακερά τους …
… Χιλιάδες νέοι και ρωμαλέοι άνθρωποι έβαψαν με το αίμα τους κόκκινες τις θάλασσες, στη διάρκεια των αποικιακών πολέμων του 11ου, 16ου, και 18ου αιώνα. Τα κεφάλαια υπεραφθονούν όπως και τα εμπορεύματα ...

... (το προλεταριάτο) πρέπει να κηρύξει τα Δικαιώματα της τεμπελιάς, ... πρέπει να εξαναγκαστεί να μη δουλεύει παρά μόνο τρεις ώρες τη μέρα, να τεμπελιάζει και να ευωχείται όλη την υπόλοιπη μέρα και νύχτα ....

... θα περιοριστώ να αποδείξω ότι με δεδομένα τα σύγχρονα μέσα παραγωγής και την απεριόριστη αναπαραγωγική τους δύναμη πρέπει να χαλιναγωγηθεί το υπέρμετρο πάθος των εργατών για τη δουλειά και να υποχρεωθούν να καταναλώνουν τα εμπορεύματα που παράγουν ...