« »

Για να βρούμε τι είναι σωστό πρέπει πάντα να βρίσκεις τι είναι λάθος

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016

Για να βρούμε τι είναι σωστό πρέπει

πάντα να βρίσκεις τι είναι λάθος