« »

Μένουμε δυνατοί

«Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου και διάβαζε πολύ»

Ν. Ζαχαριάδης

Συμβολή στη δημιουργική παραμονή στο σπίτι. Υπενθυμίζουμε την συλλογή βιβλίων για όσους θέλουν να τα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους.